۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
1394/09/26 /Dorsapax/Data/Sub_16/File/IMG_0850.JPG
بازديد سرزده معاون سياسي استاندار از بيمارستان شهداء لردگان
روز پنج شنبه مورخ 26/09/94 دكتر مرادي معاون سياسي استاندارچهارمحال وبختياري سر زده از بيمارستان شهداء لردگان باز ديد بعمل آوردند . در اين بازديد كه معاون فرماندار  -بخشدار-وجمعي از مسئولين شهرستان لردگان حضور داشتند از بخشهاي اورژانس -زايشگاه در حال ساخت -وطرح توسعه بيمارستان بازديد بعمل آوردند ودر جريان پيشرفت طرحها قرار گرفتند در اين بازديد مدير بيمارستان آقاي خليل مقدم نيز گزارش مبسوطي از اقدامات انجام شده نيز ارائه نمودند.
تعداد بازدید: 40
Powered by DorsaPortal