۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
1394/11/24 /Dorsapax/Data/Sub_16/File/IMG_1031.JPG
تجليل از پرستاران بيمارستان شهداء لردگان توسط اعضاي هيئت مديره نظام پرستاري استان

 به گزارش روابط عمومي بيمارستان: روز شنبه مورخ 24/11/94 اعضاي هيئت مديره نظام پرستاري استان به اتفاق دكتر زارع رياست بيمارستان ومديريت حراست بيمارستان با اهداء تقدير نامه از پرستاران بيمارستان شهداء لردگان تجليل بعمل آوردند. در اين مراسم به 70 پرستار تقدير نامه اهداء شد. شايان ذكر است آقايان مهرداد محمدي-حجت الله اميري -عزت الله جمالي از پرستاران اين مركز اعضاي اصلي هيئت مديره نظام پرستاري استان چهارمحال وبختياري مي باشند .

تعداد بازدید: 33
Powered by DorsaPortal