۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور
1396/05/30 /Dorsapax/Data/Sub_16/File/IMG_3181.JPG
بازديد سرزده رياست دانشگاه علوم پزشكي شهركرد از بيمارستان شهداء لردگان

روز دوشنبه 30/5/96 دكتر ارسلان خالدي فر سرپرست دانشگاه علوم پزشكي شهركرد به اتفاق دكتر درخشان معاونت درمان و دكتر ريئسي معاونت توسعه و مسئولين ستادي وكارشناسان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد از بيمارستان شهداء لردگان بازديد بعمل آوردند در اين سفر از طرحهاي در حال افتتاح توسعه به تعداد 110تخت و بخش LDRبازديد بعمل آوردند و دستور رفع نواقص را صادر نمودند در اين سفر دكتر خالدي فر همچنين اظهار نمودند تا پايان سال جاري MRIدر اين بيمارستان را اندازي خواهد شد.

تعداد بازدید: 41
Powered by DorsaPortal