۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
1393/01/25 /Dorsapax/Data/Sub_16/File/darabi.jpg
رياست بيمارستان شهداء لردگان معرفي شد.
روز يكشنبه مورخ93/1/24 راس ساعت 10:30 صبح در محل بيمارستان شهداء اردگان خانم دكتر فريده دارابي بعنوان سرپرست جديد بيمارستان معرفي ومعارفه گرديدند.در اين مراسم معاون درمان دانشگاه و برخي از مسئولين بخش درمان دانشگاه علوم پزشكي استان و همچنين مسئولين ادارات شهرستان لردگان حضور داشتند در اين مراسم آقاي دكتر سليماني معاون درمان دانشگاه بر توسعه روبه رشد بيمارستان تاكيد وتلاش همگان را طلبيدند و از زحمات دكتر رحيم پور و دكتر جليل تقدير و تشكر نمودند.
تعداد بازدید: 78
Powered by DorsaPortal