۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
1393/12/04 /Dorsapax/Data/Sub_16/File/IMG_0817.JPG
بازديد تيم ارزيابي برنامه تحول نظام سلامت وزارت ازبيمارستان شهداء لردگان
روز يكشنبه 93/12/3 تيم ارزيابي برنامه تحول نظام سلامت به اتفاق در درمان دانشگاه علوم پزشكي وكارشناسان معاونت درمان دانشگاه بخشهاي بيمارستان را بازرسي نموده و روند پيشرفت طرح تحول را ارزيابي نمودندكه اقدامات انجام شده طي سنجه هايي توسط مسئولين بيمارستان تحويل گروه ارزيابي گرديدند.
تعداد بازدید: 54
Powered by DorsaPortal