۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
1394/05/31 /Dorsapax/Data/Sub_16/File/img_0165c.jpg
افتتاح دفتر انجمن بيماران تالاسمي در لردگان
روز سه شنبه مروخ 27/05/94 راس ساعت 30/11صبح با حضور جامعه خيرين وكارشناسان بيماران خاص استان واعضاي انجمن تالاسمي شهركرد-معاونت فرمانداري-نماينده آموزش وپرورش شهرستان لردگان ومديريت بيمارستان وحراست بيمارستان شهداء لردگان وجمعي از پرسنل شبكه بهداشت وبيمارستان شهداء واعضاي انجمن شهرستان دفتر انجمن حمايت از بيماران تالاسمي در درمانگاه شماره 1 شهرستان لردگان افتتاح گرديد كه پس از تبادل نظر اعضاءآقاي احمد اميري بعنوان مدير عامل انجمن معرفي گرديدند ومقرر گرديد امورات انجمن را پيگيري نمايندشايان ذكر است شهرستان لردگان با 165 بيمار تالاسمي ماژور رتبه اول را در استان داراد كه جهت كاهش اين آمار نياز به آموزش فراوان وجلوگيري از ازدواج زوجهاي مينور ميباشد كه تلاش همگان را مي طلبد. در پايان اين مراسم خيرين انجمن استان از بيماران بخش تالاسمي واقع در بيمارستان شهداء لردگان عيادت نمودند واز نزديك با مشكلات اين بيماران آشنا گرديدند.
تعداد بازدید: 54
Powered by DorsaPortal