۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
1394/06/07 /Dorsapax/Data/Sub_16/File/IMG_0301.JPG
.بزودي محل اسكان متخصص زنان در كنار اتاق عمل راه اندازي ميشود
روز دوشنبه مقارن با اولين روز هفته دولت آقاي دكتر زارع با مشخص شدن پيمانكار دستور تخريب محل جديد در نظر گرفته شده جهت اسكان مقيم زنان را صادر نمود كه در همان روز محل مورد نظر تخريب گرديد ومقرر گرديد در اولين فرصت تعميرات اساسي انجام گرديده وراه اندازي شود. اين تغييرات در راستاي طرح تحول نظام سلا مت صورت مي پذيرد و هزينه آن از بودجه هتلينگ بيمارستان استفاده مي گردد.
تعداد بازدید: 29
Powered by DorsaPortal