۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
1394/07/30 /Dorsapax/Data/Sub_16/File/img_0714c.jpg
طرح توانمند سازي مادران باردار جهت افزايش زايمان طبيعي در بيمارستان شهداء لردگان اجرائي ميشود.
به گزارش روابط عمومي :مسئول بلوك زايمان بيمارستان شهداء لردگان از اجراي طرح توانمند سازي مادران باردار جهت افزايش زايمان طبيعي در اين مركز خبر داد.خانم خردمند افزود در راستاي طرح تحول نظام سلامت كلاسهاي آمادگي زايمان بصورت رايگان با آموزش كادر مجرب زير نظر مسئول بلوك زايمان انجام ميگردد.همچنين ايشان اظهار نمودنداين مركز شهرستان با جمعيتي افزون بر دويست هزار نفر بيشترين مواليد را در سطح استان دارد.
تعداد بازدید: 60
Powered by DorsaPortal