بیمارستان شهداء لردگان
۱۳۹۹/۹/۳
1393/11/06
بازديدرياست محترم دانشگاه علوم پزشكي شهركرد از بيمارستان وكلينيك تخصصي شهرستان لردگان

روزيكشبنه 93/11/5 آقاي دكترمرتض هاشم زاده رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهركرد به اتفاق فرماندارمحترم شهرستان لردگان، معاونت محترم درمان دانشگاه وجمعي ازكارشناسان استان ساعت 11صبح ازكلينيك تخصصي وبخشهاي بيمارستان شهداء لردگان بازديدنمودنداين بازديد كه در راستاي روند طرح توسعه ظام سلامت ورفع مشكلات كلينيك تخصصي صورت گرفته بود باعث شد تا برخي از مشكلات بيماران مراجعه كننده به كلينيك تخصصي مرتفع گردد. دراين بازديد رياست دانشگاه الزاماً از سرپرست شبكه بهداشت ودرمان خواستند روز بعداز بازديد  اتاقهاي درمانگاه شماره 2 به طور كامل موقتاً دراختيار پزشكان كلينيك قرارداده شود وازمسئولين بيمارستان نيز خواستند كه موضو ع اتمام كلينكي واقع دربيمارستان پيگيري ونتيجه به ايشان اعلام گردد درضمن افزودند ظرف مدت يك دوهفته آينده مجدداً جهت بازديد ازروند اقدامات انجام شده به لردگان سفر مي كنند دكتر هاشم زاده همچنين از بخشهاي اطفال وزنان وICU بيمارستان بازديد و با برخي از بيماران ملاقات نموده و وضعيت آنان را جويا شده ومشكلات آنان رابررسي نموده كه بيماران رضايت كامل خود را اعلام نمودند . شايان ذكر است درپايان جلسه ، جلسه اي تخصصي با پزشكان متخصص درخصوص مشكلات درماني شهرستان برگزارنمودند.

كه دراين جلسه برخي ازمتخصصان مشكلات خودرا ذكر نمودند. رئيس دانشگاه اظهار نمودند كه به بررسي مشكلات ورفع مشكلات درحدامكان اقدام خواهندنمود.

ضمناً آقاي دكتر هاشم زاده از تهيه طرح وساخت كلينيك تخصصي جديدي دربيمارستان خبردارد ومقرر گرديد درسال آتي پيگيري وانشاء الله اجراي گردند.
تعداد بازدید:
57
نویسنده:
منبع:
آدرس : لردگان- میدان نماز- بلوارپرستار- بیمارستان شهداء
کدپستی :8891631151 
دورنگار : 03834444440 تلفن :03834444444
تاریخ بروز رسانی 1399/09/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
A+ A-
Powered by DorsaPortal