بیمارستان شهداء لردگان
۱۳۹۹/۱۰/۲۷
مدیریت خدمات غذایی
فرایندهای مدیریت خدمات غذایی شامل مهمترین اصل تهیه ،طبخ و توزیع غذا در بیمارستان ها می باشد . ایجاد واحد تغذیه بالینی در بیمارستان ها در کاهش هزینه های بیمارستانی ،افزایش کارآیی بالینی و افزایش رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستانی نقش مهمی دارد و لازم است بخشی از برنامه های بیمارستانی همراستا با اجرای حاکمیت بالینی ارائه خدمت نماید . موضوع با اهمیت در مدیریت خدمات غذایی بیمارستان، هماهنگی های بین واحد خدمات غذایی و تیم درمان است. مدیران خدمات غذایی باید پاسخگوی انتقال غذا به بخش عنوان یک نقطه بحرانی باشند
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/01
تعداد بازدید:
48
آدرس : لردگان- میدان نماز- بلوارپرستار- بیمارستان شهداء
کدپستی :8891631151 
دورنگار : 03834444440 تلفن :03834444444
تاریخ بروز رسانی 1399/10/27
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
A+ A-
Powered by DorsaPortal