بیمارستان شهداء لردگان
۱۳۹۹/۱۰/۲۸
تلفن و فهرست ها

                                                                                                                                               بخش اداري

بخشها

نام واحد

شماره تلفن

نام واحد

شماره تلفن

مركزتلفن

9-2003

سي سي يو

2119

رياست

2048

اتاق عمل

2164-2165

دفتررياست ومديريت

2048

نوزادان

2176-2073

مديريت

2049

زايشگاه

2102

حراست

2041

جراحي زنان

2081-2082

اموراداري

2053

ارتوپدي زنان

2072-2073

دفترپرستاري

2051-2050-2130

مردان

2111

ICU

2119

سوپروايزر آموزشي

2022

تالاسمي

2166

آبدارخانه

2043

اطفال

2004-2106

حسابداري

2121

اورژانس

-2034-2035

كارگزيني

2054

راديولوژي

2015

كارپردازي

2042

آزمايشگاه

بانك خون

2017

2179

پذيرش اورژانس

2040

سونوگرافي

2016

تحريرات ودبيرخانه

2038

درمانگاه سرپايي

2057

فناوري اطلاعات

2032

دياليز

2190

درآمدها

2024

داروخانه

2036

مدارك پزشكي

2033

واحد اعزام

2088

تأسيسات

2105

اكو

2021

آشپزخانه

2094

اتاق پزشك اورژانس

2037

خدمات درماني

2141

كنترل عفونت

2160

انباركالا

2096

انبارلباس

2093

واحد اعزام

2088

پذيرش

2040

بهداشت محيط

2125

نگهباني درب ورودي

2010

اتوكلاو

2163

نگهباني اصلي

2159

ترخيص

2191

نگهباني اورژانس جديد

2044

كارشناس اموربيمارستان خانم جهاني

2056

بخش جنرال

2162

انباردارويي

2012

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/11/09
تعداد بازدید:
1823
آدرس : لردگان- میدان نماز- بلوارپرستار- بیمارستان شهداء
کدپستی :8891631151 
دورنگار : 03834444440 تلفن :03834444444
تاریخ بروز رسانی 1399/10/27
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
A+ A-
Powered by DorsaPortal