بیمارستان شهداء لردگان
۱۴۰۰/۱۱/۹
امور مالی

آقای یاسر رضایی

سمت : مسئول امور مالی

 

 
 
تلفن تماس : 03834444444 داخلی 2267

 

 شرح وظایف 

 

1-برنامه ریزی وسازماندهی عملیات درشناسنامه استراتژی واهداف تعیین شده وایفاء نقش موثردرتحقق بیمارستان

2-نظارت عام برانجام کلیه امور مالی بیمارستان بارعایت آیین نامه مالی وعملیاتی

3-تنظیم ونگهداری حسابها وگزارشات به روش حسابداری تعهدی

4-بکارگیری نظام های پپیشرفته مدیریت مالی به منظور اشتفاده بهینه از منابع

5-مشارکت درتصمیم گیری تامین منابع مالی واستفاده بهینه ازمنابع موجود وهمچنین نظارت بروضعیت نقدینگی

6-نظارت بر حسن اجرای امور محوله واحد های تابعه مالی-اموال-انبارها-ترخیص-کسورات-صندوق –تعرفه-مددکاری- اعتبارات-درآمد-ونتبرداری

7-تعیین وتفسیر خط مشی مالی بیمارستان واعلام آن به واحد های تابعه

8-اعمال نظارت مالی برثبت.نگهداری وکنترل موجودی کالا ودارایی های ثابت

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/15
تعداد بازدید:
1566
تاریخ بروز رسانی 1400/11/09
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal